Konsultacje społeczne w Starostwie Powiatowym

Konsultacje społeczne w Starostwie Powiatowym w Wieliczce

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce rozpoczynają cykl konsultacji społecznych dot. założeń "Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

10 lutego odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w zakresie wdrożenia „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” Spotkanie odbyło się w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, MGOPS Wieliczka oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Funkcjonariusze wyjaśnili złożenia projektowania map zagrożeń oraz przestawili informacje
o stanie bezpieczeństwa w powiecie.  

Naczelnik Wydziału Prewencji zwrócił uwagę na to, jak ważna przy tworzeniu map zagrożeń jest opinia społeczna, oraz współpraca w  tym zakresie z instytucjami dbającymi
o bezpieczeństwo mieszkańców.
 Z założenia, „mapy zagrożeń” mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z Policją, po to, by zminimalizować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Zebrane podczas konsultacji informacje, pomogą w lepszej dyslokacji służb policyjnych.
Magdalena Chwastek