Mietniowiacy powrócili z Francji

 

Zespół Regionalny „Mietniowiacy” właśnie powrócił z Saint-Vallier (Francja), gdzie odbyło się wyjątkowe polsko-francuskie święto. Działający w miasteczku Zespół Folklorystyczny „POLONIA” obchodził Jubileusz 30- lecia swej działalności scenicznej. Z tej okazji zorganizowany został uroczysty koncert, poprzedzony Mszą Świętą w intencji Polonii i Zespołu.

Członkowie zespołu „POLONIA” to głównie społeczność mająca polskie korzenie; ich dziadkowie wyemigrowali do Francji i w Saint-Vallier podjęli pracę w kopalni. Do dnia dzisiejszego kultywują polskie tradycje i obyczaje. Z Mietniowiakami zapoznali się trzy lata temu podczas warsztatów z krakowiaka, na które przyjechali specjalnie do Polski. Opracowany wówczas układ choreograficzny wykonany został przez obydwa zespoły w części finałowej koncertu.

Koncert Jubileuszowy dał sposobność ukazania licznie zgromadzonej publiczności polonijnej i francuskiej różnorodności i wielobarwności polskiego folkloru. Gospodarze wystąpili z programem siedmiu suit tanecznych z różnych regionów Polski (tańce lubelskie, kurpiowskie, żywieckie, rzeszowskie, cieszyńskie, kaszubskie, śląskie). Mietniowiacy zaprezentowali mazura w strojach narodowych, suitę regionalną-krakowską oraz program górniczy. Pomiędzy częściami tanecznymi folklor muzyczny różnych regionów Polski wykonał chór mieszany, zaś dziecięce tańce i zabawy – juniorzy „POLONII”.

Mietniowscy tancerze z radością wzięli udział w tym pięknym święcie, do życzeń składanych Jubilatom dołączając pozdrowienia od wielickiej społeczności.

/K.Chorobik/

                                                                                                           fot. Agnieszka Rogalska