Wieliczka - Vivaldi 340 Laureaci 2018

 

 21 kwietnia 2018 roku zakończył się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Vivaldi 340” dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, organizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce.

Koncert Laureatów, połączony z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród odbył się w Kampusie Wielickim.

Wśród zaproszonych gości byli: Urszula Rusecka – Posłanka na Sejm RP, Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Edward Biernacki – Prezes Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce, Jerzy Sobeńko – Prezes Polskiego Towarzystwa Straussowskiego, Jolanta Suder – Prezes Agencji Artystycznej Violin&Piano, Barbara Borowiec i Józef Kowalczyk (Galeria Garaż).

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło 200 uczestników z Polski, Austrii, Białorusi, Norwegii i Ukrainy.

Jury w składzie:

prof. Marek Szwarc (Warszawa) - przewodniczący

dr hab. prof. AM Łukasz Błaszczyk (Łódź)

mgr Ewa Iwan (Katowice)

oceniło 185 uczestników, w tym 9 spoza Polski.

Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom przesłuchań, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dużej ilości przyznanych nagród i wyróżnień. Pomysł organizatorów, aby wprowadzić w najstarszej grupie obowiązek wykonania koncertu podwójnego z zawodowym skrzypkiem (ideę niespotykaną na innych konkursach dla dzieci) dał możliwość oceny uczestników również pod kątem predyspozycji kameralnych, a dla młodych artystów było to zapewne wspaniałym doświadczeniem i niezapomnianym przeżyciem.

Grand Prix – skrzypce lutnicze (fundator: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce) z rąk Prezesa Edwarda Biernackiego otrzymała Emilia Szymańska (Katowice).

Artur Kozioł wręczył Nagrody Burmistrza Wieliczki (smyczki) Karolowi Biśta (Krzeszowice) za najlepiej wykonany koncert J. S. Bacha oraz Maryi Rusina (Mińsk/Białoruś) za najlepiej wykonany koncert A. Vivaldiego na dwoje skrzypiec.

Nagroda Starosty Wielickiego (futerał skrzypcowy) za najciekawszą interpretację utworu polskiego kompozytora przypadła Adriannie Łukaszczyk (Kraków).

Nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu (fundator: Józef Kowalczyk) – obraz artysty – otrzymał Franciszek Idzik (Kielce).

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Straussowskiego i Agencji Artystycznej Violin & Piano – koncert z Orkiestrą Obligato w Filharmonii Krakowskiej - otrzymały Sara Rejko (Kraków) oraz Zuzanna Sitek (Kraków).

Anna Wójtowicz ufundowała Nagrodę Specjalną za wyróżniającą współpracę podczas wykonania koncertu A. Vivaldiego a-moll op. 3 nr 8 RV 522 na dwoje skrzypiec:

Alanis Alvarez (Kraków), Martynie Boguni (Katowice), Agacie Mysiakowskiej (Mława) oraz Michałowi Krajewskiemu (Legnica).

Marek Polański wyróżnił za współpracę podczas wykonania koncertu A. Vivaldiego a-moll op. 3 nr 8 RV 522 na dwoje skrzypiec: Yanę Apanasevich (Mińsk/Białoruś), Adriannę Łukaszczyk (Kraków), Maryię Rusinę (Mińsk/Białoruś) oraz Emilię Szłapa (Katowice).

 

Część artystyczną wypełniły koncerty patrona konkursu w wykonaniu laureatów Grand Prix oraz I miejsc. Młodym skrzypaczkom: Emilii Szymańskiej (Katowice), Natalii Dragan (Legnica), Lucji Mateńko (Łuków), Małgorzacie Gołębiowskiej (Kraków), Yanie Apanasevich (Mińsk/Białoruś), Adriannie Łukaszczyk (Kraków) oraz Maryi Rusinie (Mińsk/Białoruś) i Markowi Polańskiemu towarzyszyła Expressivum Modern Orchestra pod dyr. Martyny Drabczyńskiej. Partię basso continuo realizowała na klawesynie Paulina Tkaczyk.

 

I tym muzycznym akcentem zakończyła się VI edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Vivaldi 340”.

Na kolejną zapraszamy za dwa lata.

S.M.